Seizoen- en jaarfeesten

De seizoenen beleven we met de kinderen door in de ruimte de seizoenstafel tafereeltjes, kaarten, posters, wandkleden en mobiele hangers aan te passen en in de kring liedjes te zingen en versjes en herhaal-verhaaltjes te vertellen die bij het seizoen passen.

Ieder jaarfeest vieren we met de kinderen op een manier die aansluit bij hun leeftijd, waarin de sfeer een grote rol speelt. Zo brengt een mooi versierde tafel ons in feestelijke stemming en door iets bijzonders te eten op die dag ‘proeft’ het kind als het ware het feest. De feesten vieren wij met peuters eenvoudig en klein. Juist door het accent te leggen op de sfeer, de liedjes en verhaaltjes laten wij de kinderen de feesten vooral ‘ervaren’.

Pinksteren
Zomerfeest
Sint-Michael
Sint-Maarten
Advent
Sint-Nicolaas
Kerst
Driekoningen
Maria Lichtmis
Pasen