Sint-Maarten

11 november is de feestdag van Sint-Maarten, de ridder die de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het Sint-Maarten feest is een feest van offerbereidheid, van goedheid en deemoed. De mens wordt in zijn harte krachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de kinderen met hun lantarentjes zingend langs de huizen om een ‘aalmoes’ te vragen.

Tegelijkertijd is het Sint-Maarten feest een feest van lichtjes. Het vormt daarmee het eerste ‘lichtfeest’ in een reeks feesten, ook als voorbereiding op kerst. De andere lichtfeesten zijn advent, kerst en uiteindelijk Maria Lichtmis waarbij we onze laatste lichtjes ontsteken.

Wij gaan nog niet met de peuters de huizen langs maar zingen in de groep Sint-Maarten liedjes en lopen in de kring met een lichtje. Wanneer we een ouderavond houden met dit thema, maken we met de ouders voor ieder kind een eigen lichtje, wat ze in de groep mee naar huis krijgen.